Kohdennettu antaminen

February 9, 2007

Kuluttajatuotteelle on kehitetty brandi. Brandin tehtävä on saada kuluttaja ymmärtämään, että tuote on enemmän kuin osiensa summa. Nyt brandin oheen on mahdollista rakentaa paljon muunkinlaisia immateriaalisia asioita, joilla tuotteen arvoa voidaan nostaa. Esimerkiksi tieto ja yhteisöllisyys voivat kasvattaa tuotteen arvoa huomattavasti. Joskus itse fyysinen tuote saattaa jäädä täysin sivuosaan, kuten esimerkiksi MySpace tai IRC-galleria.
Esimerkiksi antamalla ihmiselle mahdollisuuden osallistua tuotteen suunnitteluun ja rakentamiseen, immateriaalinen osuus saattaa muuttua hyvin merkittäväksi.

Tuotteen oheen rakennettavilla immateriaalisilla kanavilla pystytään kenties paremmin tavoittamaan ihmisen perustarve tuotteen käyttämiselle.
sog3.jpg

Advertisements
%d bloggers like this: