Antamisen lajit

March 1, 2007

sog10.jpg
Yrityksen näkökulmasta antaminen jakautuu seuraaviin lajeihin:

A. Myynti
Suurten massojen tavoittaminen saattaa olla helppoa jopa pienin panostuksin. Kampanjatyyppisellä antamisella tavoitetaan ihmisten huomio hetkeksi, mikä saattaa riittää, mikäli kyse on markkinoinnista.

B. Brandin rakentaminen
Pelkkää myyntiä syvällisempi antamisen integroiminen tuotteiden kehittämiseen ja mielikuvien muokkaamiseen.

C. Antamisstrategia
Pidemmän vaikutuksen saavuttamiseksi on antamisen oltava tuotteen olennainen osa ja erottamaton osa yrityksen strategia.

D. Omalle markkina-alueelle antaminen
Yritys antaa kaikille itseään ympäröiville toimijoille. Tällainen antaminen toimii toimialaa ohjaavana, sekä luo mielikuvan avoimesta, luovasta ja innostuneesta yrityksestä. Toimii esimerkiksi rekrytoinnin tukena.

E. Sisäinen antava ilmapiiri
Luovuus ja rohkeus vaativat avoimuutta, vapautta ja uskoa osiensa summan ylittävään tulokseen.

Advertisements

2 Responses to “Antamisen lajit”

  1. PerttuT Says:

    C:hen lisäisin vielä ehdottomasti mahdollisuuden valikoida asiakkaitaan ja erityisesti viehättää ns. parempia, vahvempia, eli kannattavampia asiakassuhteita.

    B:hen liittyvä luokittelu voisi olla ainakin ostoa ennen ja oston jälkeen tapahtuva antaminen. Esim kännykkävalmistajani antaa minulle koko ajan kaikenlaista lisää kamaa puhelimeni täytteeksi joka hyvin tehokkaasti tekee puhelimestani minulle rakkaamman ja arvokkaamman. Olisiko se sitten jotain “Asiakassuhteen vahvistamiseksi antaminen”.

    C ja D liittyvät myös tuohon elinkaariluokitteluun, eli antaminen ennen työsopimuksen allekirjoittamista ja antaminen työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

  2. PerttuT Says:

    Uusi kuvio havainnollistaa hyvin eri ulottuvuuksia. Hienoa.


Comments are closed.

%d bloggers like this: