Mikä on yrityksen tehtävä?

March 19, 2007

Yrityksen tehtävä ei ole tuottaa voittoa. Niin kuin ihmisenkään tehtävä ei ole vain hengittää tai syödä. Me toimimme tasoilla, joista osa on välttämättömiä olemassaolollemme, mutta ne eivät määritä meitä – tee meistä ihmisiä.

Yrityksen toiminnan yksinkertaistaminen voiton tuottamiseen, on kuin ihmisen valjastamista lihantuotantoon. Tämä ajattelun taso riittää useille. Yritys rakennetaan tuottamaan 5% voittoa joka vuosi kunnes se vääjäämättä kuolee.

Me ihmiset määritämme itsemme sosiaalisen toiminnan ja ajattelun kautta. Valistuneimmat yrityksetkin toimivat näin. Ja samankaltaisuudet ovat hämmästyttäviä. Sosiaalisesti lahjakkaat ja laaja-alaisesti ajattelevat ihmiset menestyvät ja kykenevät ennennäkemättömiin suorituksiin. Ja juuri tällaisia ovat kaikki menestyneet yrityksetkin.

Menestyvät yritykset kykenevät uudistamaan ajatteluaan ja oivaltamaan muille pimennossa pysyviä asioita. Samoin näiden yritysten menestystä siivittää sosiaalisten lainalaisuuksien nopea oivaltaminen ja hyödyntäminen. Kuinka ostetaan ja myydään? Kuinka rekrytoidaan ja pidetään lahjakkaista ihmisistä huolta. Valistuneimmissa yrityksissä sosiaalinen oivaltaminen rakentaa koko peruskiven ja strategian.

Yrityksen ei tarvitse olla kiltti tai herkkä ollakseen sosiaalisesti oivaltava. Yrityksen on oltava yksinkertaisesti inhimillinen. Yrityksen on pyrittävä luonnolliseen kontaktiin asiakkaiden, henkilöstön, kilpailijoiden ja muun ympäristönsä kanssa.

Ja tässä antamisella on luonteva rooli. Yritys voi antaa pois kaiken itselleen turhan, kaiken mikä syntyy siltä vaivattomasti, mutta ennenkaikkea yrityksen on pyrittävä antamaan se, mitä ihminen haluaa.

Advertisements
%d bloggers like this: