Yrityksen on annettava työntekijälle

May 17, 2007

Samoin kuin markkinoinnissa, myös yrityksen sisäinen antava ilmapiiri synnyttää liikettä. Kun liike on syntynyt, johdon tehtävä on ohjata liike oikeisiin suuntiin.

Jotta tämä olisi mahdollista yrityksen johdon on ensin kyettävä luomaan yritykseen turvallinen ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat ottaa riskejä. Tämän jälkeen on mahdollista luoda yhteisö, joka jäsenet uskaltavat antaa toisilleen uusia ajatuksia ja kannustaa toisaan uusille alueille.

Yritys pystyy synnyttämään liikettä vastaamalla työntekijöiden kolmeen tarpeeseen:

    1. Turvallinen ympäristö.

Yrityksen on turvattava työntekijän olemassaolo yrityksessä. Johdon on pyrittävä kaikissa taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa vakuuttamaan työntekijä hänen työpaikkansa jatkuvuudesta. Turvattomuuden tunne vie ihmisen huomion työstä oman turvallisuuden takaamiseen. Luomalla turvaa, yrityksen johto antaa työntekijälle mahdollisuuden keskittyä työhönsä.

Turvalliseen ympäristöön kuuluvat myös työn raamit. Tällä en tarkoita työntekijän mahdollisuuksia rajaavia raameja, vaan selkeät suuntaviivat koko yrityksen suunnasta ja työntekijän omasta osuudesta siihen.

    2. Valta omaan työhön.

Asiantuntijatyössä (johon voidaan Suomessa laskea lähes kaikki työ) työhyvinvointia ja tuloksellisuutta lisäävät yksilön mahdollisuus vaikuttaa työnkulkuun ja työtapoihin. Työnantajan tehtävä on antaa tavoitteet ja löyhät raamit, ja jättää itse työn suunnittelu ja johtaminen mahdollisimman pienelle ryhmälle tai yksittäisille työntekijöille.
Tämä piirre korostuu skandinaavisessa työkulttuurissa, joka on huomattavan tasa-arvoinen.

    3. Rikastava yhteisö.

Yrityksen johdon tehtävä on antaa palautetta ja kannustaa muitakin antamaan palautetta. Johdon tehtävä on myös rakentaa yritykseen rakenne ja ilmapiiri, jossa ihmisillä on mahdollisuus muodostaa yhteisöjä haluamallaan tavalla ja yllyttää toisiaan uusiin ajatuksiin. Filosofi Pekka Himanen puhuu aiheesta nettiradion haastattelussa.
Yrityksen johdon tärkein tehtävä on rakentaa yhteisö, jonka jäsenet kuuluvat yhteen ja haluavat antaa osaamistaan ja ajatuksiaan toisilleen. (tästä lisää myöhemmin tässä blogissa)

Advertisements
%d bloggers like this: