Johto on aina väärässä

August 20, 2007

Pohtiessani yrityksen keinoja päästä nykytilasta visioon, huomasin, ettei nykytilan määrittäminen ole helppoa. Tai on, jos asiaa ei pysähdy liiaksi pohtimaan, vaan yritysjohto kysyy itseltään: Millainen yrityksemme on? Mikä toimii ja mikä ei?

Mutta ovatko kaikki ympäröivät sidosryhmät samaa mieltä yrityksen tilasta? Tuskin.
Usein esimerkiksi asiakkaiden ja yrityksen johdon kuvat yrityksen tilasta eroavat toisistaan.

Onko johdon näkemys silloin totuus?

En halua ajautua pitkälliseen totuus-käsitteen määrittelyvyyhtiin, vaan pidän totuutta nippuna subjektiivisia näkemyksiä. Jos pidämme jokaista näkemystä omana totuutenaan, on kysyttävä, kenen totuus on yritykselle merkittävin, eli “oikea totuus”?

Tämä asettaa johdon vaikean valinnan eteen. Jos johto väittää itse omaavansa yrityksen kannalta merkittävimmän totuuden, silloin asiakas elää harhaisessa totuudessa. Jos taas asiakkaan kuvaa yrityksestä pidetään totena, niin silloin johto elää harhaisessa totuudessa.

Esimerkiksi: Jos johto näkee yrityksen uudistajana ja asiakkaat konservatiivisena, kumpi näkemys on merkittävämpi totuus? Kumpi totuus vaikuttaa enemmän yrityksen liiketoimintaan?

Uskon, että merkittävien sidosryhmien näkemysten pitäminen totuutena on kiinnostava strategian perusta.

Tämä ajatus muuttaa monia perusrakenteita. Esimerkiksi mikään kehitystyö yrityksessä ei ole totta, ennenkuin tärkeiksi määritellyt sidosryhmät pitävät sitä totena. Tämä pakottaa yrityksen integroimaan markkinointinsa ja viestintänsä kehitystyöhönsä ja päästämään asiakkaat syvemmälle yrityksen sisään. Ja tämä taas asettaa aivan uudenlaisia vaatimuksia läpinäkyvyydelle.

Advertisements
%d bloggers like this: