Synnytä liike, ohjaa liikettä

November 5, 2007

Käsittelen tulevassa kirjassa Antamisstrategian kolmea periaatetta. Tässä niistä – vähän epäloogisesti – numero kaksi.

principle-22.jpg

principle-2.jpg

Kun yritys antaa ihmisille asioita, joita he tarvitsevat, he tulevat yrityksen luo. Antamalla jotain vastaanotajalle tarpeelista yritys pystyy synnyttämään liikettä paremmin kuin millään muulla keinolla. Yrityksen on uskallettava antaa jotain arvokasta. Ja syntynyt liike on osattava ohjata tuottamaan jotain vielä arvokkaampaa.

Antamissrategia on liikkeen synnyttämistä ja liikkeen ohjaamista. Liikkeen ohjaaminen voi olla ihmisten fyysisten toimintatapojen muuttamista tai ajatusten ja mielipiteiden ohjaamista.

Koko yrityksen strategian voi rakentaa antamisen synnyttämän liikkeen varaan. Antamisstrategia eroaa muista strategioista siinä, että sen keskiössä ovat yrityksen sidosryhmät, ei yritys itse. Antamisstrategia tarjoaa asiakkaille ja muille sidosryhmille jotain arvokasta ja saa ne tekemään muutosprosessin yrityksen puolesta.

Antaminen muuttuu strategiseksi antamiseksi vasta, kun yrityksellä on selkeä malli syntyneen liikkeen ohjaamise keinoista ja tavoiteista.

Liikkeen synnyttäminen ja sen valjastaminen yrityksen käyttöön ei tarkoita ihmisten manipulointia tai hyväksikäyttöä, vaan heidän tarpeiden tunnistamista, täyttämistä ja vastapalveluksen mahdollisuuden tarjoamista.

Antamisstrategia ei myöskään tarkoita, ettei yrityksen tarvitsisi enää kehittää tuotteitaan, posessejaan tai pelveluitaan. Päinväastoin. Jos asiakas toivoo esimerkiksi vaivattomuutta tai helppoutta, tarkoittaa se mitä suurimmassa määrin prosessien ja palveluiden hiomista. Mutta yrityksen prosessi on nähtävä arvokkaana ainoastaan asiakkaan palvelemisen välineenä ja liikkeen synnytäjänä.

Advertisements
%d bloggers like this: