Elä totuudessa

November 6, 2007

principle-11.jpg

Antamisstrategian periaate nro 1:

principle-1.jpg
Perinteiset strategiamallit näkevät maailman yksinkertaisena: Yrityksen nykyhetken ja vision, sekä sinne johtavan strategian määrittää yrityksen johto.

principle-1x.jpg
Antamisstrategia pyrkii ymmärtämään maailman monimuotoisena, mutta silti hallittavana. Yrityksen matka kohti visiota lähtee useista pisteistä, koska näkemyksiä yrityksen nykytilasta on useita.

Yritys on juuri sellainen miltä se näyttää.

Yrityksen johdolla ja yritystä ympäröivillä sidosryhmillä on erilaisia näkemyksiä yrityksen nykytilasta ja jokaisen näkemys on hänelle itselleen totuus. On siis useita rinnakkaistotuuksia. Silloin on kysyttävä, kenen totuus on merkittävin?
Perinteisesti yritysten strategiatyön pohjana on yritysjohdon näkemys nykytilasta. Ja strategian välineinä ovat yrityksen omat toimet. Antamisstrategia kyseenalaistaa tämän näkemyksen.

Sillä vasta kun ympäröivät sidosryhmät kokevat yrityksen vision todeksi, on se saavutettu. Niinpä yrityksen antamisstrategian lähtökohta ei olekaan johdon näkemys nykytilasta, vaan sidosryhmien näkemys. Ja välineenä ei ole yritys vaan sen sidosryhmät.

Yritys pystyy nopeimpiin muutoksiin, kun se antaa sidoryhmien tehdä muutostyön puolestaan. Palkaksi tästä yrityksen on annettava heille kaikki mitä he haluavat.

Koska johdon näkemys yrityksen nykytilasta ei ole totuus, johdon tehtäväksi stategiatyössä jää sidosryhmien ohjaaminen kohti visiota.

Mikään kehitystyö yrityksessä ei ole totta, ennen kuin tärkeät kohderyhmät pitävät sitä totena. Tämä pakottaa yrityksen integroimaan markkinointinsa ja viestintänsä kehitystyöhön ja päästämään asiakkaat, ja jopa kilpailijat syvemmälle yrityksen sisään.

Advertisements
%d bloggers like this: