Chopra: Antamisen tarkoitus ratkaisee

December 27, 2007

Deepak Chopran kirja The Seven Spiritual Laws of Success tuo antamiseen uudenlaista kulmaa. Kirja liikkuu yleisesti minulle hieman liian kosmisella tasolla, mutta joissain kohdin olen samaa mieltä. Kirjassa kuvaillaan nimensä mukaisesti seitsemän lakia, joita noudattamalla voi saavuttaa hyvän elämän ja menestystä. Yksi kirjan laeista on “The Law of Giving”. Siinä Chopra selittää, kuinka antamisen tulee pyrkiä tuomaan vastaanottajalle onnellisuutta.

“It is the intention behind your giving and receiving that is the most important thing. The intention should always be to create happiness for the giver and receiver, because happiness is life-supporting and life-sustaining and therefore generates increase. The return is directly proportional to the giving when it is unconditional and from the heart. That is why the act of giving has to be joyful – the frame of mind has to be one in which you feel joy in the very act of giving. Then the energy behind the giving increases many times over.”

Advertisements
%d bloggers like this: